Medelålder, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 24 858 invånare. Värdet för medelålder är det 58:e högsta i landet med 46,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.