Medelålder, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 446 invånare. Värdet för medelålder är det 60:e högsta i landet med 45,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.