Medelålder, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 492 invånare. Värdet för medelålder är det 57:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.