Invånare i kommunen, Söderhamn

Söderhamns kommun ligger i Gävleborgs län och har 25 492 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 105:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.