Anställda i kommunen, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare. Värdet för anställda i länet är det 50:e högsta i landet med 3 211 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.