Största privata arbetsgivare, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare. AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY är största privata arbetsgivare och med 2 875 anställda (nov 2020) den sjunde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.