Andel förtidspensionärer, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 290 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.