Andel företagare, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare. Värdet för andel företagare är det fjortonde lägsta i landet med 4,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.