Andel högutbildade, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 18,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.