Befolkningsökning, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 38 628 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Sandvikens kommun den 53:e lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.