Befolkningsökning, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 290 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Sandvikens kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.