Medelålder, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 43,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.