Invånare i kommunen, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 39 234 människor (2019). Landarealen är 1 167 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.