Invånare i kommunen, Sandviken

Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län och har 39 250 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 68:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.