Företagens lönsamhet, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 85:e högsta i landet med 13,7 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.