Kommunens kostnader, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 622 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 64 985 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.