Kommunens skatteintäkter, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 711 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 40:e lägsta i landet med 43 841 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.