Andel förtidspensionärer, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 11 670 människor (2019). Landarealen är 1 883 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.