Andel företagare, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.