Sysselsättningsgrad, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,5 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.