Förvärvsfrekvens, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 672 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 70:e högsta i landet med 83,1 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.