Andel högutbildade, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 711 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 72:a lägsta i landet med 15,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.