Andel högutbildade, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 622 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 79:e lägsta i landet med 16,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.