Skattesats, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 525 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Ovanåkers kommun till 33,37 procent, vilket var den 129:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.