Medianinkomst, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 622 invånare. Värdet för medianinkomst är det 71:a lägsta i landet med 281 935 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.