Befolkningsökning, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 672 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ovanåkers kommun nära genomsnittet med 0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.