Medelålder, Ovanåker

Ovanåkers kommun ligger i Gävleborgs län och har 11 711 invånare. Värdet för medelålder är det 83:e högsta i landet med 45,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.