Kommunens kostnader, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 758 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 59:e högsta i landet med 70 903 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.