Anställda i kommunen, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 865 invånare. Värdet för anställda i länet är det nittonde lägsta i landet med 435 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.