Andel förtidspensionärer, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 5 906 människor (2018). Landarealen är   1 070 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.