Andel förtidspensionärer, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 884 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 62:a högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.