Andel förtidspensionärer, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 865 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 67:e högsta i landet med 5,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.