Nyföretagande, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 821 invånare. Värdet för nyföretagande är det 59:e högsta i landet med 12,2 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.