Andel företagare, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 865 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.