Andel högutbildade, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 865 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 49:e lägsta i landet med 14,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.