Andel högutbildade, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 821 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 65:e lägsta i landet med 15,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.