Skattesats, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 865 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Ockelbo kommun till 34,27 procent, vilket var den 39:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.