Befolkningsökning, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 884 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Ockelbo kommun den 89:e lägsta i landet med −0,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.