Medelålder, Ockelbo

Ockelbo kommun ligger i Gävleborgs län och har 5 884 invånare. Värdet för medelålder är det 49:e högsta i landet med 46,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.