Statsbidrag och utjämning till kommunen, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 487 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 58:e högsta i landet med 25 147 kr per invånare.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.