Kommunens skatteintäkter, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 480 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 58:e lägsta i landet med 44 642 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.