Andel förtidspensionärer, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 483 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 45:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.