Andel företagare, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 480 invånare. Värdet för andel företagare är det 60:e högsta i landet med 8,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.