Andel företagare, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 483 invånare. Värdet för andel företagare är det 71:a högsta i landet med 8,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.