Andel högutbildade, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 480 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 58:e lägsta i landet med 14,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.