Andel högutbildade, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 487 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 54:e lägsta i landet med 15,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.