Befolkningsökning, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 480 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Nordanstigs kommun den 87:e lägsta i landet med −0,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.