Befolkningsökning, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Nordanstigs kommun den 78:e lägsta i landet med −1,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.