Företagens lönsamhet, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 27:e högsta i landet med 14,6 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.