Kommunens kostnader, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 54:e högsta i landet med 67 917 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.