Kommunens kostnader, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 867 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 49:e högsta i landet med 66 075 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.