Kommunens skatteintäkter, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 91:a lägsta i landet med 47 976 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.