Kommunens skatteintäkter, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 89:e lägsta i landet med 45 584 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.