Största privata arbetsgivare, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. DHL Express (Sweden) AB är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (år 2024) den 50:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.