Största privata arbetsgivare, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 867 invånare. MEKANOTJÄNST I JÄRVSÖ AB är största privata arbetsgivare och med 125 anställda (nov 2019) den 54:e minsta sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.