Andel förtidspensionärer, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 61:a högsta i landet med 5,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.