Andel företagare, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 18 949 människor (2019). Landarealen är 5 289 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.