Andel företagare, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Värdet för andel företagare är det 25:e högsta i landet med 14,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.