Andel företagare, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare. Värdet för andel företagare är det 38:e högsta i landet med 9,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.