Förvärvsfrekvens, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 18 949 människor (2019). Landarealen är 5 289 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.