Sysselsättningsgrad, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,3 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.