Andel högutbildade, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 58:e lägsta i landet med 15,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.