Skattesats, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Ljusdals kommun till 33,87 procent, vilket var den 87:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.